©2014-2018, VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ GIANG
Đại chỉ: Số 1 Đội Cấn, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193 863 126
Email: ntm@hagiang.gov.vn - Website: http://nongthonmoi.hagiang.gov.vn